Khuyến cáo phòng dịch nCoV bằng tiếng Hàn Quốc

Thứ năm - 27/02/2020 09:55
직장에서 신종 코로나 바이러스 감염증 대응 및 예방 수칙
(의료시설 제외)
(2020년 2월 일자 보건부의 …호 공문 첨부 )
 
1. 감염병에 대한 개요
- 신종 코로나 바이러스 감염증은 그룹 A의 급성 감염병이다.  
- 확진환자가 다음과 같은 급성 호흡기증상이 있다. 임상증상: 발열, 기침, 호흡곤란, 폐렴, 특히 만성질환이 있는 사람의 경우 급성호흡부전, 그리고 사망 위험성;
- 일부의 신종코로나바이러스 확진환자가 명확하지 않은 임상증상이 있으므로 감지하기가 어렵게 된다.
- 현재까지 치료약과 백신이 아직도 없다.  
 
2. 근로자에 대해서 권장사항
- 비누와 깨끗한 물로 30초 이상 꼼꼼하게 손 씻기. 비누와 물이 없는 경우 알코올 농도가 60%이상인 세정제 사용
- 눈, 코, 입 등을 손으로 만지지 마세요.
- 호흡기 분비물 방출을 줄이기 위해서 기침이나 재채기를 할 때 옷소매, 수건, 휴지 등으로 가리세요. 사용 후 수건을 깨끗하게 씻거나 휴지를 쓰레기통에 즉시 버리고 나서 손을 깨끗하게 씻기.   
- 근무 교대 사이에 운동, 위생적이고 적절한 식생활, 코와 목을 따뜻하게 하고 몸 컨디션 개선 등 건강한 생활 습관 유지;
- 급성호흡기 질환(발열, 기침, 호흡곤란)을 가진 사람과의 접촉 제한. 필요 시 의료용 마스크를 올바르게 작용하고 접촉 시 간격을 유지;
- 본인이나 직장 동료가 발열, 기침, 호흡곤란 등의 증상이 있을 때 고용주와 보건 종사자에게 반드시 통보하고 상담, 격리조치, 치료 등을 받도록 한다.
 
3. 고용주에 대해서 권장사항
- 비누, 깨끗한 물로 손을 세정하는 구역 배치나 알코홀 농도가 60%이상인 손세정제 제공;
- 일반 소독제와 세제로 바이러스가 있을 수 있는 곳인 문손잡이, 엘리베이터 버튼, 공공 전화기, 컴퓨터 키보드, 탁상 등의 표면을 살균시키고 작업장의 바닥을 자주 청소 ;
- 작업장에서 환기가 잘 되도록 함;
- 근로자가 신종 코로나 확진 . 의심자일 경우 보건부의 권고사항 집행하도록 하고 근로자에게 보호방법을 설명하는 규정이 있음. 의심자에게 재택근무나 유연한 근무제도 적용;
- 리셉션, 항공, 세관, 은행, 서비스 등과 같은 많은 사람과 접촉하는 업종의 경우, 근로자에게 마스크를 제공하고 안전착용법을 설명함. 그리고 직접 거래하고 접촉하는 구역에서 유리 파티션을 설치함.
- 의심자가 발생하는 경우 즉시 격리시키고 지방의 의료기관에 통보 (헛라인:  
1900 3228, 또는1900 9095).
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn


Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây