Phòng Tổ Chức Cán Bộ

Tên đơn vị: PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ
1. Tên: Phòng Tổ chức Cán bộ
2. Điện thoại: 02803.846.733   
3. Địa điểm làm việc: Tầng 2 khu nhà A1.
4. Lãnh đạo hiện nay:
Trưởng phòng Bác sỹ CKI: Quách Thị Bích Phượng.
5. Cơ cấu tổ chức
5.1. Sơ lược quá trình phát triển của Phòng Tổ chức cán bộ:
Quá trình thành lập: Cùng với sự hình thành và phát triển của Bệnh viện. Năm 1992, Phòng Tổ chức cán bộ tiền thân là phòng Tổ chức hành chính được thành lập năm 1992. Đến năm 2013 được thành lập trên cơ sở tách ra từ phòng Tổ chức hành chính theo Quyết định số 2673/QĐ- SYT ngày 02/12/2013. Trải qua 28 năm xây dựng và phát triển tập thể cán bộ, viên chức phòng đã góp phần to lớn trong công cuộc xây dựng và phát triển Bệnh viện theo từng giai đoạn lịch sử nhất định.
5.2. Tình hình nhân lực hiện nay
Tổng số CBVC: 04 người. Trong đó: - BSCKI: 01; CN luật: 01; Kế toán: 01 Điều dưỡng: 01.
6. Hoạt động chuyên môn:
Nhiệm vụ của phòng TCCB:
- Hàng năm căn cứ vào nhiệm vụ chung của bệnh viện, lập kế hoạch tổ chức bộ máy, sắp xếp nhân lực, đào tạo cán bộ, tổ chức tuyển dụng viên chức  trình Giám đốc xét duyệt và tổ chức thực hiện.
- Tổ chức thực hiện công tác quản lý cán bộ, quản lý hồ sơ cán bộ theo phương pháp khoa học, thống kê báo cáo theo quy định.
- Xây dựng lề lối làm việc và quan hệ công tác giữa các khoa, phòng, trình giám đốc Bệnh viện xét duyệt, tổ chức thực hiện.
- Tổ chức thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ, quan hệ chặt chẽ với các tổ chức đảng, chính quyền địa phương để phối hợp công tác trong công việc có liên quan.
- Tổ chức thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước, của ngành Y tế đối với CBVC trong Bệnh viện.
- Phối hợp với các đoàn thể quần chúng tổ chức phong trào thi đua, các đợt học tập thời sự, chính trị, chính sách, văn hóa, ngoại ngữ, tin học...để nâng cao y đức, tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ.
- Phối hợp với các khoa, phòng chức năng đề xuất với Giám đốc Bệnh viện giải quyết những vấn đề có liên quan đến cán bộ người bệnh thuộc diện chính sách Bảo hiểm xã hội.
- Nắm tình hình, tâm tư nguyện vọng của CBVC trong Bệnh viện đề xuất với Giám đốc xem xét, giải quyết…..
7. Hoạt động khác: Phòng tích cực tham gia các hoạt động, phong trào do các cấp phát động.
8. Thành tích nổi bật:
Những kết quả hoạt động cơ bản đã đạt được:
Công tác tổ chức cán bộ: Tham mưu cho lãnh đạo Bệnh viện thực hiện những công việc sau:
- Thực hiện nghiêm túc mọi chế độ chính sách cho CBVC và người lao động: Lương, phụ cấp quanh lương, các chế độ nhân các ngày lễ, Tết, sinh nhật.
- Về xây dựng bộ máy: Hiện tại bệnh viện có 04 khoa lâm sàng, 01 khoa Dược cận lâm sàng và 06 phòng chức năng.
- Công tác tuyển dụng nhân lực: đây là công tác quan trọng tuyển chọn nguồn nhân lực cho Bệnh viện. Phòng Tổ chức cán bộ luôn thường xuyên nắm chắc nguồn nhân lực, theo dõi sát sự biến đổi cơ học và xây dựng kế hoạch trình Giám đốc Bệnh viện phê duyệt để tổ chức thực hiện. Tuyển chọn và đào tạo nhân lực cho thực hiện nhiệm vụ trước mắt và sự phát triển bệnh viện trong tương lai. Công tác tuyển dụng cán bộ viên chức trong những năm gần đây đã thực sự đổi mới vừa lựa chọn được nhân lực vừa đảm bảo được sự đồng thuận trong cán bộ viên chức. Cán bộ viên chức được tuyển chọn có đủ năng lực, thực hiện nhiệm vụ.
- Công tác điều động, sắp xếp nhân lực: Phải có nguồn nhân lực đủ năng lực cho các năm tiếp sau nhưng vừa phải duy trì có hiệu quả xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ hàng ngày  là bài toán không dễ cho công tác tổ chức nhân lực. Dưới sự lãnh đạo của Giám đốc Bệnh viện phòng Tổ chức cán bộ đã kết hợp chặt chẽ với các khoa, phòng để có sự điều động sắp xếp, bố trí nhân lực hợp lý vừa tinh gọn hiệu quả vừa đáp ứng được chất lượng đòi hỏi ngày càng cao. Hầu hết các biên chế của Bệnh viện được tập trung cho công tác chuyên môn y tế, các điều dưỡng được sắp xếp hợp lý và đào tạo nâng cao; các bác sĩ, dược sĩ được phân công hợp lý theo năng lực và tạo điều kiện phát triển chuyên môn sâu theo chuyên ngành.
- Đào tạo cán bộ: Hàng năm tham mưu cho lãnh đạo cử cán bộ đi đào tạo phục vụ chuyên môn, nghiệp vụ.
- Công tác thi đua khen thưởng: Với chức năng là phòng thường trực về công tác thi đua khen thưởng. Phòng đã có kế hoạch và tham mưu cho Ban giám đốc theo dõi, đánh giá thực hiện nghiêm túc công tác thi đua theo các quy định hiện hành. Mỗi cán bộ viên chức, mỗi khoa, phòng có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đều được đánh giá ghi nhận và khen thưởng kịp thời. Công tác tổng kết bình xét thi đua đánh giá sự hoàn thành nhiệm vụ hàng tháng (để xét thưởng) và bình xét các danh hiệu thi đua cuối năm được thực hiện công bằng, khách quan và sát thực; các danh hiệu thi đua cho cá nhân và tập thể được thực hiện nghiêm túc đúng quy trình, đạt hiệu qủa cao.
- Công tác quy hoạch cán bộ: Hàng năm được thực hiện nghiêm túc theo các văn bản hiện hành của nhà nước.
- Công tác quản lý hồ sơ cán bộ, viên chức: Được thực hiện theo đúng  các quy định hiện hành.
- Công tác bảo vệ chính trị nội bộ: Thường xuyên được quan tâm và tổ chức thực hiện theo đúng các quy định hiện hành.
Những thành tích đã đạt được:
* Tập thể: Hàng năm tập thể phòng đều đạt Tập thể lao động tiên tiến
* Cá nhân trong những năm qua có:
- 02 cán bộ chiến sĩ được UBND tỉnh tặng Bằng khen
- Nhiều cá nhân đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở nhiều năm liên tục
10. Định hướng phát triển
– Hoàn thiện cơ cấu tổ chức, chức năng theo hướng chuyên môn hóa, có sự phân công, phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ.
– Xây dựng đội ngũ viên chức, nhân viên có trình độ chuyên môn vững, trình độ ngoại ngữ, tin học đáp ứng với yêu cầu của Bệnh viện, góp phần hướng đến mục tiêu xây dựng phát triển Bệnh viện.
– Từng bước hiện đại hóa hoạt động thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý nhân sự.
– Tham mưu cho Ban Giám đốc về cơ cấu tổ chức, nguồn nhân lực của Bệnh viện.
 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây