Phòng Điều Dưỡng

GIỚI THIỆU PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG

Thời kỳ mới thành lập bệnh viện Tâm Thần Thái Nguyên, công tác Điều dưỡng chỉ là một bộ phận thuộc phòng KHTH, đến năm 2005 được tách riêng thành phòng Điều dưỡng theo Quyết định số 1214//QĐ- SYT ngày 29/12/2005 của Sở  Y tế Thái Nguyên.
Trưởng phòng: Điều dưỡng CKI Bùi Tuyết Hương
Cùng với tập thể đội ngũ cán bộ phòng có trình độ, nhiệt huyết, tận tâm với công tác chăm sóc, phục vụ  người bệnh. Luôn có tinh thần đoàn kết trong các hoạt động.
1. Chức năng:
Phòng Điều dưỡng bệnh viện là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Bệnh viện về tổ chức điều hành và giám sát công tác chăm sóc người bệnh toàn diện theo Thông tư 07/2011/TT-BYT; Hướng dẫn công tác điều dưỡng về chăm sóc người bệnh trong bệnh viện;
2. Nhiệm vụ:
1. Xây dựng kế hoạch hoạt động về công tác điều dưỡng trong toàn bệnh viện để trình Giám đốc bệnh viện phê duyệt;
2. Chỉ đạo và tổ chức thực hiện các văn bản chỉ đạo cấp trên về công tác điều dưỡng và thực hiện có hiệu quả công tác chăm sóc người bệnh toàn diện theo quy định tại Thông tư 07/TT-BYT Hướng dẫn công tác điều dưỡng về chăm sóc người bệnh trong bệnh viện;
3. Đầu mối xây dựng các quy định, quy trình kỹ thuật chuyên môn chăm sóc người bệnh phù hợp với đặc điểm của bệnh viện để trình Hội đồng Điều dưỡng xem xét và Giám đốc bệnh viện phê duyệt;
 4. Đôn đốc, kiểm tra, giám sát điều dưỡng, kỹ thuật viên, thực hiện đúng các quy định, kỹ thuật chuyên môn, qui chế bệnh viện;
5. Phối hợp với các khoa, bộ phận liên quan lập dự trù mua sắm dụng cụ, vật tư tiêu hao cho công tác chăm sóc điều dưỡng và phục vụ người bệnh. Giám sát chất lượng dụng cụ, vật tư tiêu hao y tế và giám sát việc sử dụng, bảo quản theo quy định;
6. Phối hợp với phòng Tổ chức cán bộ trong việc xây dựng kế hoạch tuyển dụng, bố trí và điều động điều dưỡng, kỹ thuật viên, hộ lý và y công;
7. Phối hợp với tổ Kiểm soát nhiễm khuẩn thực hiện kiểm tra công tác vệ sinh, kiểm soát nhiễm khuẩn trong bệnh viện;
8. Phối hợp với phòng Kế hoạch Tổng Hợp thực hiện đào tạo nâng cao trình độ cho điều dưỡng, kỹ thuật viên, hộ lý và y công. Tham gia tổ chức, chỉ đạo hướng dẫn thực hành cho học viên và tham gia kiểm tra tay nghề cho điều dưỡng, kỹ thuật viên, hộ lý và y công trước khi tuyển dụng;
9. Tham gia công tác nghiên cứu khoa học;
10. Định kỳ sơ kết, tổng kết và báo cáo công tác Điều dưỡng trong bệnh viện.
11. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc bệnh viện phân công.
3. Định hướng phát triển:
1.Phát huy các ưu điểm đã đạt được, cố gắng phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, hoàn thành tốt các chức năng nhiệm vụ của phòng. Tiếp tục nâng cao chất lượng chuyên môn, chăm sóc phục vụ người bệnh, lấy người bệnh làm trung tâm: “Người bệnh đến đón tiếp niềm nở, ở chăm sóc tận tình, về dặn dò chu đáo” ;
2.Chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác chăm sóc người bệnh toàn diện theo quy định tại Thông tư 07/TT-BYT Hướng dẫn công tác điều dưỡng về chăm sóc người bệnh trong bệnh viện;
3.  Phát triển chức năng độc lập và phối hợp của điều dưỡng. Xây dựng tính chuyên nghiệp cho đội ngũ điều dưỡng của bệnh viện.
4. Tiếp tục chuẩn hóa xây dựng các quy định, quy trình kỹ thuật chuyên môn chăm sóc người bệnh phù hợp với đặc điểm chuyên khoa của bệnh viện để trình Hội đồng Điều dưỡng xem xét và Giám đốc bệnh viện phê duyệt;
5. Cải tiến các biểu mẫu ghi chép điều dưỡng để giảm thời gian ghi chép, tăng thời gian chăm  sóc người bệnh.
6. Đẩy mạnh công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học điều dưỡng.
7. Xây dựng đội ngũ lực lượng chăm sóc vừa hồng vừa chuyên và có kỹ năng giao tiếp tốt./.
 
 Một số hình ảnh hoạt động công tác điêu dưỡng tại bệnh viện

 
Hình ảnh: Điều dưỡng tư vấn giáo dục sức khỏe cho NB, người nhà người bệnh khi vào viện, trong quá trình nằm viện và gọi điện nhắc người bệnh tái khám


Hình ảnh: Tổ chức họp hội đồng người bệnh cấp khoa, cấp bệnh viện

Hình ảnh: Chăm sóc phụ vụ người bệnh

Hình ảnh: Điều dưỡng hướng dẫn người bệnh thể dục, lao động liệu pháp và phục hồi chức năng

Hình ảnh: Điều dưỡng tổ chức cho người bệnh vui chơi giải trí trong khoa

Hình ảnh: Điều dưỡng hỗ trợ, giúp đỡ người bệnh ăn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây